Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 16 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jozua 16

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het lot van den stam van Jozef, namelijk dat van Efraïm en Manasse in het gemeen, vs. 1, enz. Daarna een bijzondere beschrijving van de landpalen van Efraïm, 5. De Efraïmieten verdrijven sommige Kanaänieten niet, maar zij maken hen alleen cijnsbaar, 10.
 
Het erfdeel van Efraïm
1 DAARNA 1kwam het lot der kinderen van Jozef uit: van de Jordaan bij Jericho, aan het water van Jericho, oostwaarts, de woestijn opgaande van Jericho, door het gebergte van Bethel.1 Te weten, uit het vat waar de loten ingeworpen waren.
2 En het komt van Bethel uit naar 2Luz, en het gaat door tot de landpale des Archiets, tot Atarôth toe.2 Dit is dat Luz niet van hetwelk Gen. 28:19 gesproken wordt, maar een ander Luz, waarvan Richt. 1:26 mentie gemaakt wordt. verwijsteksten
3 En het gaat af tegen het westen naar de landpale van Jafléti, tot aan de landpale van het benedenste Beth-Hóron en tot Gezer; en haar uitgangen zijn aan de zee.
4 Alzo hebben hun erfdeel bekomen de kinderen van Jozef, Manasse en Efraïm.
5 De landpale nu der kinderen van Efraïm naar hun huisgezinnen is deze: te weten, de landpale huns erfdeels was oostwaarts Atrôth-Addar tot aan het bovenste Beth-Hóron.
6 En deze landpale gaat uit tegen het westen bij Michmetath, van het noorden, en deze landpale keert zich om tegen het oosten naar Tháänat-Silo, en gaat door dezelve van het oosten naar Janóach;
7 En komt af van Janóach naar Atarôth en Náharath, en stoot aan Jericho, en gaat uit aan de Jordaan.
8 Van Tappûah gaat deze landpale westwaarts 3naar de beek Kana, en haar uitgangen zijn aan de zee. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Efraïm naar hun huisgezinnen.3 Anders: in het dal van Kana.
9 En de steden die afgezonderd waren voor de kinderen van Efraïm, waren in het midden van het erfdeel der kinderen van Manasse, al die steden en haar dorpen.
10 En zij verdreven de Kanaänieten niet die te Gezer woonden; alzo woonden die Kanaänieten in het midden der Efraïmieten 4tot op dezen dag, 5maar zij waren onder tribuut dienende.4 Te weten, in welken de schrijver van dit boek leefde. Ten tijde van Salomo heeft de koning van Egypte de Kanaänieten overwonnen, en hij heeft de stad Gezer aan zijn dochter, Salomo’s vrouw, ten huwelijk medegegeven, 1 Kon. 9:16. verwijsteksten
5 Dat is, zij hebben hen overheerst en dienstbaar gemaakt, en hebben hen onder tribuut gehouden.

Einde Jozua 16