Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Obadja – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Obadja

Inhoud

PROFETIE van Gods schrikkelijk oordeel over Edom, vanwege hun trotsheid, geweld en wreedheid tegen Gods volk, vs. 1, enz. En daartegenover, van de behoudenis en zaligheid der kerk door haar Heiland CHRISTUS, en van aller vijanden ondergang, 17.

Einde inleiding Obadja