Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 67 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 67

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De gemeente bidt met vertrouwen, dat Gods Rijk in Christus onder de heidenen uitgebreid en met allen geestelijken en lichamelijken zegen moge worden begenadigd.
 
Gebed om de komst van Gods heil
1 EEN 1psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op Neginôth.
1 Zie Ps. 4 op vers 1; 48 op vers 1. verwijsteksten
 
2 God zij ons genadig en zegene ons; aHij 2doe Zijn aanschijn 3aan ons lichten. 4Sela.
a Num. 6:25. Ps. 4:7. verwijsteksten
2 Zie Num. 6 op vss. 25, 26. verwijsteksten
3 Of: bij, tot ons.
4 Zie Ps. 3 op vers 3. verwijsteksten
 
3 Opdat men op de aarde 5Uw 6weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.
5 De profeet spreekt nu God aan in den tweeden persoon, van Welken hij tevoren in den derden persoon gesproken had.
6 Dat is, (als door het volgende woord heil verklaard wordt) hoe wonderbaarlijk en genadiglijk Gij Uw volk behoudt, zo lichamelijk als geestelijk, en bijzonderlijk Uw heil openbaart in het Evangelie, dat ook des Heeren en Gods weg genoemd wordt, Hand. 18:25, 26, enz. verwijsteksten
 
4 De volken zullen U, o God, loven; de volken altemaal zullen U loven.
5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid; en de natiën op de aarde, die zult Gij leiden. Sela.
6 De volken zullen U, o God, loven; de volken altemaal zullen U loven.
7 De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
8 God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Einde Psalm 67