Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 137 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 137

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Klacht der Joden in Babel
1 AAN de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion.
2 Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn.
3 Als aldaar die ons gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij adie ons overhoop geworpen hadden, vreugde, zeggende: Zingt ons een van de liederen Sions. a Ps. 79:1. verwijsteksten
4 Wij zeiden: Hoe zouden wij een lied des HEEREN zingen in een vreemd land?
5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mijn rechterhand zichzelve;
6 Mijn tong kleve aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenke, zo ik Jeruzalem niet verheffe boven het hoogste mijner blijdschap.
7 HEERE, bgedenk aan de kinderen van Edom, aan den dag van Jeruzalem, die daar zeiden: Ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar fundament toe. b Jer. 49:7. Ez. 25:12. verwijsteksten
8 O dochter van Babel, die verwoest zult worden, cwelgelukzalig zal hij zijn die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. c Jer. 50:15, 29. Openb. 18:6. verwijsteksten
9 Welgelukkig zal hij zijn die uw kinderkens grijpen en aan de steenrots verpletteren zal.

Einde Psalm 137