Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 124 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 124

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet roemt de grote weldaad Gods aan Zijn gemeente bewezen, haar verlossende uit het merkelijk gevaar harer machtige vijanden.
 
Hulp in benauwdheid
1 EEN1 lied Hammaäloth, van David.
Tenware de HEERE, Die bij ons geweest is2, zegge nu Israël,
1 Zie Ps. 120:1. verwijsteksten
2 Versta: het gedaan, of verhoed, of belet had. Alzo in het volgende vers.
2 Tenware de HEERE, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden;
3 Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak;
4 Toen zouden ons 3de wateren overlopen hebben, een stroom zou 4over onze ziel 5gegaan zijn;3 Zie de aant. 2 Sam. 22 op vers 17. verwijsteksten
4 Dat is, over onze personen.
5 Te weten tot beneming van ons leven.
5 Toen zouden 6de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn.6 Dat is, grote, machtige, onstuimige, als Job 38:11. verwijsteksten
6 De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof.
7 aOnze ziel is ontkomen als een vogel uit den strik der vogelvangers; 7de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.a Spr. 6:5. verwijsteksten
7 Dat is, God heeft hun listige aanslagen, door dewelke zij ons meenden te vangen, te schande gemaakt.
8 bOnze hulp 8is 9in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.b Ps. 121:2. verwijsteksten
8 Of: zij.
9 Dat is, in of op den Heere.

Einde Psalm 124