Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 113 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 113

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De HEERE verhoogt den geringe
1 HALLELUJAH. Looft, gij knechten des HEEREN, looft den Naam des HEEREN.
2 aDe Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid. a Dan. 2:20. verwijsteksten
3 bVan den opgang der zon af tot haar nedergang zij de Naam des HEEREN geloofd. b Mal. 1:11. verwijsteksten
4 De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
5 Wie is gelijk de HEERE onze God? Die zeer hoog woont,
6 Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde;
7 cDie den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt; c 1 Sam. 2:8. Ps. 107:41. verwijsteksten
8 Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
9 Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah.

Einde Psalm 113