Statenvertaling.nl

sample header image

Job 25 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Job 25

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Bildad predikt Gods majesteit
1 TOEN antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:
2 Heerschappij en vreze zijn bij Hem; Hij maakt vrede in Zijn hoogten.
3 Is er een getal Zijner benden? En over wien staat Zijn licht niet op?
4 Hoe zou dan een mens arechtvaardig zijn bij God, en bhoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? a Job 4:17, 18, 19; 15:14, 15, 16. b Job 15:14. verwijsteksten
5 Zie, tot de maan toe, cen zij zal geen schijnsel geven; en de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen. c Job 15:15. verwijsteksten
6 dHoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, dat een eworm is! d Job 4:19. e Ps. 22:7. verwijsteksten

Einde Job 25