Statenvertaling.nl

sample header image

Statenvertaling met kanttekeningen

Op deze site kunt u de Statenvertaling met (of zonder) kanttekeningen raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten uit de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn.

Bijbelboek:        

Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen

Op deze site kunt u online zoeken in de tekst van de Statenvertaling of in de kanttekeningen. U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. Ook kunt u de zoekfunctie gebruiken als concordantie. De zoekresultaten worden direct getoond. Vanuit de zoekresultaten kunt u de gevonden Bijbelgedeelten en/of kanttekeningen raadplegen.

Naar: Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen

Bijbel in diverse talen – online versions

Op deze site kunt u de Bijbel behalve in het Nederlands ook in diverse andere talen raadplegen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Oekraïens, Pools, Hongaars, Albanees en Nieuwgrieks). De vertalingen kunnen zowel afzonderlijk als parallel aan een andere vertaling – waaronder de Statenvertaling – alsook voor het Nieuwe Testament parallel aan de Griekse tekst geraadpleegd worden. Meer toelichting op de keuze van de vertalingen vindt u op de pagina Site info.

Version - versie:        

De Statenvertaling voorgelezen

Op de tekstpagina’s van de Statenvertaling treft u bij ieder hoofdstuk een audiobestand aan met de ingesproken tekst van de Statenvertaling. Dit biedt de mogelijkheid om de Statenvertaling te beluisteren én (indien gewenst) mee te lezen op de pagina. Meer toelichting vindt u op de pagina Site info.

Bijbelboek:        

uitgaven Statenvertaling

Via onderstaande link komt u op de hoofdpagina over de geschiedenis van de Statenvertaling. Via deze pagina worden de bijdragen en artikelen over de geschiedenis van de Statenvertaling ontsloten.

Naar: Geschiedenis van de Statenvertaling


Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze site kunt u de Griekse tekst van het Nieuwe Testament raadplegen zoals die ten grondslag heeft gelegen aan de Statenvertaling. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De Griekse tekst wordt parallel aan de Statenvertaling getoond, naar keuze met of zonder de kanttekeningen van de Statenvertaling.

Naar: Griekse tekst en Statenvertaling

Statenvertaling 1637 en 1657

De eerste gedrukte editie van de Statenvertaling uit 1637 alsook de gecorrigeerde editie van 1657 worden via een afzonderlijke menukeuze op deze site ontsloten. Dit geldt voor de Bijbeltekst, kanttekeningen en inleidingen in deze edities. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. Een verdere toelichting en verantwoording vindt u op de pagina Site info.

Naar: Statenvertaling 1637 en 1657

Site info

Deze website is gestart in 2012. In dit jaar bestond de Statenvertaling 375 jaar. Sinds voorjaar 2013 is het mogelijk om via deze website de Statenvertaling met kanttekeningen te raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Naast de Bijbeltekst en kanttekeningen verschaft de website informatie over de geschiedenis en achtergronden van de Statenvertaling. Het is de bedoeling de website geleidelijk verder uit te breiden.

Via onderstaande link komt u op de pagina Site Info en Contact. Op deze pagina treft u een (verdere) verantwoording aan over deze website. Ook kunt u via deze pagina contact opnemen met de redactie.

Naar: Site info